CRS tjänster – Bikupor för företag

För företag som vill ta miljömässigt ansvar i fråga om direkt kopplat till de nationella miljömålen erbjuder vi en möjlighet att ”leasa” bisamhällen och därigenom bidra till ett rikt växt- och djurliv (biologisk mångfald).

Tjänsten, som är rikstäckande, möjliggörs genom vårt samarbete med företage Biman AB.

Honungen från ditt bisamhälle levereras med företagets logotyp enligt dina önskemål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 + fjorton =