Trädvård och beskärning

Behöver du hjälp med beskärning eller råd gällande fruktträd? Ekotrop arbetar med allt som rör trädet från förädling och plantering till uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och renovering. Jag utför även nedtagning av äldre eller döda träd.

Vilken typ av beskärning och valet av tidpunkt för beskärningen avgörs av vad du vill med de insatser som ska göras. Generellt gäller dock att uppbyggnad av yngre träd passar bättre att göra vintertid medan underhållsbeskärning och renovering av gamla, tex ”risiga” högra träd passar bättre under JAS-perioden (juli, augusti, september).

Vid inympning av nya sorter på befintliga träd görs detta normalt i maj månad och strax innan, eller i samband med blomning.

För privatpersoner berättigar trädbeskärning till 50 % ersättning från staten för arbetskostnaden i form av RUT-avdrag. Jag är certifierad trädbeskärare av Riksförbundet Svensk Trädgård.  Kontakta mig per mail eller telefon/SMS för en bedömning och prisuppgift.

Några exempel:

Nyplanterat träd. Beskärning absolut nödvändig för att trädet ska kunna utvecklas efter den form man väljer.
Treårigt träd. Behöver fortsatt årlig uppbyggnadsbeskärning för att utveckla kronan.
Underhållsbeskärning. Fullstora fruktträd i framförallt villaträdgårdar kan ofta behöva underhållsbeskäras för att inte växa sig för stora eller täta. Underhållsbeskärning kan även förbättra fruktsättningen.
Äldre lite ”risigt” träd. Kan behöva renoveringsbeskärning samt avlastning i kronan för att inte riskera att tunga granar fläks av.
Rotbeskärning. Väldigt starkväxande träd som detta gulplommon kan behöva rotbeskäras för att lugna ner tillväxttakten.
Restaurering. För hårt beskurna träd bildar ofta massor med vattenskott. Det här trädet fick sin ”omilda” behandling för ca tre år sedan och behöver restaureras varsamt för att återfå sin form.