CRS tjänster – Bikupor för företag

För företag som vill ta miljömässigt ansvar i fråga om direkt kopplat till de nationella miljömålen erbjuder vi en möjlighet att ”leasa” bisamhällen och därigenom bidra till ett rikt växt- och djurliv (biologisk mångfald).

Tjänsten, som är rikstäckande, möjliggörs genom vårt samarbete med företage Biman AB.

Honungen från ditt bisamhälle levereras med företagets logotyp enligt dina önskemål.