Ekotrop AB

Välkommen till Ekotrop!

Här hittar du information om våra trädvårds- och beskärningstjänster samt biodling och plantskola. Ekotrop drivs av mig, Jörgen Nord, bosatt i Rimforsa. Jag är certifierad trädbeskärare av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Mina kunder finns framförallt i Kinda, Linköping och Åtvidabergs kommuner. Genom samarbetspartners kan jag utöver beskärningstjänster erbjuda det mesta vad gäller trädvårdstjänster, även nedtagning av träd.

 

 

Biodling/Biskötsel

Vår biodling består av ett fyrtiotal bisamhällen i och omkring Arnebo och Rimforsa söder om Linköping. I Arnebo finns också utrustning för slungning och tappning av honung. Honungen säljs i den obemannade gårdsbutiken sommartid samt i välsorterade livsmedelsbutiker. Vi säljer även honung under varumärket Östgöta Honung www.ostgotahonung.se   samt Rockarbiets Honung www.rockarbiet.se

Ekotrop AB är medlem i Östgöta Bi Ekonomisk Förening och erbjuder  även pollineringstjänster samt CSR lösningar för företag i samarbete med företaget Biman.

Några av våra bisamhällen vid Arnebo Västergård

 

Mer om verksamheten i Östgöta Bi hittar du här.

Trädvård och beskärning

Behöver du hjälp med beskärning eller råd gällande fruktträd? Ekotrop, som drivs av mig, Jörgen Nord, arbetar med allt som rör trädet från förädling och plantering till uppbyggnadsbeskärning, underhållsbeskärning och renovering. Jag utför även nedtagning av äldre eller döda träd.

Vilken typ av beskärning och valet av tidpunkt för beskärningen avgörs av vad du vill med de insatser som ska göras. Generellt gäller dock att uppbyggnad av yngre träd passar bättre att göra vintertid medan underhållsbeskärning och renovering av gamla, tex ”risiga” högra träd passar bättre under JAS-perioden (juli, augusti, september).

Vid inympning av nya sorter på befintliga träd görs detta normalt i maj månad och strax innan, eller i samband med blomningen.

Hör gärna av dig med dina önskemål eller funderingar. För uppdrag kan offerera både ett fast pris per träd/trädgård eller ett löpande pris per timme.

För privatpersoner berättigar trädbeskärning till 50 % ersättning från staten för arbetskostnaden i form av RUT-avdrag. Jag är certifierad trädbeskärare av Riksförbundet Svensk Trädgård.

Några exempel:

Nyplanterat träd. Beskärning absolut nödvändig för att trädet ska kunna utvecklas efter den form man väljer.
Treårigt träd. Behöver fortsatt årlig uppbyggnadsbeskärning för att utveckla kronan.
Underhållsbeskärning. Fullstora fruktträd i framförallt villaträdgårdar kan ofta behöva underhållsbeskäras för att inte växa sig för stora eller täta. Underhållsbeskärning kan även förbättra fruktsättningen.
Äldre lite ”risigt” träd. Kan behöva renoveringsbeskärning samt avlastning i kronan för att inte riskera att tunga granar fläks av.
Rotbeskärning. Väldigt starkväxande träd som detta gulplommon kan behöva rotbeskäras för att lugna ner tillväxttakten.
Restaurering. För hårt beskurna träd bilar ofta massor med vattenskott. Det här trädet fick sin ”omilda” behandling för ca tre år sedan och behöver restaureras varsamt för att återfå en fin form.

 

 

 

 

Nyheter

CRS tjänster – Bikupor för företag

För företag som vill ta miljömässigt ansvar i fråga om direkt kopplat till de nationella miljömålen erbjuder vi en möjlighet att ”leasa” bisamhällen och därigenom bidra till ett rikt växt- och djurliv (biologisk mångfald). Tjänsten, som är länstäckande, möjliggörs genom vårt medlemskap i Östgöta Bi Ekonomisk Förening.  Läs mer om tjänsten här.  

Kontakt

Ekotrop AB

Jörgen Nord

Nygårdsvägen 9B

590 43 Rimforsa

0768-63 86 40

jorgen.nord(kringla)ekotrop.se