Biodling/Ekosystemtjänster

Vår biodling består av ett trettiotal bisamhällen i och omkring Arnebo och Rimforsa söder om Linköping. I Arnebo finns också utrustning för slungning och tappning av honung som säljs i den obemannade gårdsbutiken sommartid.

Ekotrop AB är medlem i Östgöta Bi Ekonomisk Förening och erbjuder även ekosystemtjänster i form av pollinering och  hållbarhetslösningar (CSR) för företag.

Några av våra bisamhällen vid Arnebo Västergård

Mer om verksamheten i Östgöta Bi hittar du här.